00-120 Warszawa, ul. Złota 59 (budynek Lumen 9p.) +48 22 122 13 13 sweets( małpa )reklamowe-slodycze.pl

Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Tech-Media Sp. z o.o. z siedzibą ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS 0000467167, posługującą się nr NIP 5252557029, REGON 146737463.
 2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Tech-Media Sp. z o.o., a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.
 3. Strona http://reklamowe-slodycze.pl/ używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich. Operacja ta sprowadza się jednak wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies absolutnie nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej stronę. W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi.
 4. Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 5. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Tech-Media Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Tech-Media Sp. z o.o. w następujący sposób:
  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@tech-media.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Tech-Media sp. z o.o., ul. Sokołowska 180, 08-110 Siedlce.
 6. Tech-Media przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z Tech-Media. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z Tech-Media. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Tech-Media przesyłania do niego treści marketingowych.
 8. Tech-Media będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł z Tech-Media. Dane osobowe, które są przetwarzane będą przechowywane przez Tech-Media przez okres prowadzenia przez Tech-Media działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 9. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy z Tech-Media i tylko zgodnie z poleceniami Tech-Media.
 10. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
  2. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Tech-Media Sp. z o.o. zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.
Back
0

We love sweets, so we collect cookies.
Further usage of our website means you accept it.

Read more

cookies-alert

We love sweets, so we collect cookies.
Further usage of our website means you accept it.

Read more